Rekrutacja 2023/2024

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA „ZACZAROWANY LAS” w Węgierskiej Górce  ogłasza:

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ od 01.03.23 r do 24.03.23 r  W BUDYNKU  PRZEDSZKOLA.

 DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJACE DO PRZEDSZKOLA  I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WYPEŁNIAJĄ POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W TERMINIE : od 01.03.23 r  do  dnia 06.03.23 r.   (druki u wychowawców)

Wnioski i deklaracje można pobrać ze strony internetowej przedszkola  lub  w  budynku przedszkola  w  gabinecie  dyrektora .

Pobrane wnioski i potwierdzenia  woli należy zwrócić  w wyznaczonym terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu  rekrutacyjnym  bezpośrednio  do dyrektora  przedszkola.

Wnioski i deklaracje oddane po terminie  lub wypełnione błędnie nie będą rozpatrywane przez Komisję  Rekrutacyjną. Pierwszeństwo w czasie zapisów mają dzieci zameldowane  w Węgierskiej Górce.

Kolejność składania wniosków nie ma  znaczenia dla Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce informuje, że oświadczenia o zatrudnieniu budzące wątpliwość Komisji będą weryfikowane w Urzędzie Skarbowym.

  1. Klauzula informacyjna

  2. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej

  3. Oświadczenia

  4. Regulamin rekrutacji 2023-24r.

  5. Wniosek przyjęcia do przedszkola 2023-24r