Kadra

Personel pedagogiczny:

dyr. mgr Urszula Kąkol
mgr Władysława Szczotka
mgr Aleksandra Kamińska
mgr Lucyna Dziedzic
mgr Elżbieta Gawlas
mgr Anna Golec
mgr Anna Kucharczyk
mgr Krystyna Motyka
mgr Karolina Strzałka
mgr Kinga Stasica
mgr Edyta Murańska

Nauczyciele wspomagający i rewalidanci w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Aleksandra Kamińska – nauczyciel wspomagający/oligofrenopedagog
mgr Anna Kucharczyk – oligofrenopedagog
mgr Lucyna Kurtyka – logopeda/neurologopeda
mgr Edyta Murańska – nauczyciel wspomagający/oligofrenopedagog
mgr Edyta Piechota – tyflopedagog

Zajęcia z języka angielskiego:
mgr Anna Golec

Religia:
mgr Katarzyna Mazurek

Personel obsługi technicznej:

Barbara Sołtysek – szefowa kuchni
Barbara Krzus
Małgorzata Juraszek
Karolina Rosiak