Kadra

Personel pedagogiczny:

dyr. mgr Urszula Kąkol
mgr Władysława Szczotka
mgr Aleksandra Kamińska
mgr Elżbieta Gawlas
mgr Anna Golec
mgr Anna Kucharczyk
mgr Krystyna Motyka
mgr Karolina Strzałka
mgr Kinga Stasica
mgr Edyta Murańska

Nauczyciele rewalidanci w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Aleksandra Kamińska – oligofrenopedagog
mgr Anna Kucharczyk – oligofrenopedagog
mgr Lucyna Kurtyka – logopeda/neurologopeda
mgr Edyta Murańska – oligofrenopedagog

Zajęcia z języka angielskiego:
mgr Anna Golec

Religia:
mgr Katarzyna Mazurek

Personel obsługi technicznej:

Barbara Sołtysek – szefowa kuchni
Barbara Krzus
Małgorzata Juraszek
Karolina Rosiak