Kadra

Personel pedagogiczny:

dyr. mgr Urszula Kąkol
mgr Władysława Szczotka
mgr Aleksandra Kamińska
mgr Elżbieta Gawlas
mgr Anna Golec
mgr Anna Kucharczyk
mgr Krystyna Motyka
mgr Magdalena Tetłak
mgr Kinga Stasica                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Edyta Murańska

 

Nauczyciele rewalidanci w roku szkolnym 2023/2024:

mgr Aleksandra Kamińska – oligofrenopedagog
mgr Anna Kucharczyk – oligofrenopedagog
mgr Lucyna Kurtyka – logopeda/neurologopeda
mgr Edyta Murańska – oligofrenopedagog                                                                                                                                                                                                                      mgr Joanna Motyka – psycholog

 

Zajęcia z języka angielskiego:
mgr Anna Golec

Religia:
mgr Katarzyna Mazurek

Personel obsługi technicznej:

Barbara Sołtysek – szefowa kuchni
Barbara Krzus
Małgorzata Juraszek
Karolina Rosiak