Dokumenty

Podstawa programowa (PDF 567KB)

Statut Przedszkola Zaczarowany Las (PDF 1,1MB)

Regulamin organizacji spacerów (PDF 634KB)

Procedura przyprowadzania i odbierania  dziecka z przedszkola (PDF 419KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej (PDF 459KB)

Zasady i sposoby rozwiązywania sporów między Organami w Przedszkolu (PDF 432KB)

Ramowy rozkład dnia (PDF 416KB)

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PDF 581KB)

Regulamin Bezpieczeństwa w Przedszkolu (PDF 508KB)

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola (PDF 597KB)

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania  skarg i wniosków (PDF 449KB)