🌍 🌼 Dzień Ziemi 🌼 🌏

🌍 🌼 Dzień Ziemi 🌼 🌏

Dzisiaj wszystkie dzieci wzięły udział w pochodzie z okazji Dnia Ziemi 🌎 Mimo, iż święto wypada 22 kwietnia (sobota) cała społeczność przedszkola uczciła tę ważną datę już dziś. Maszerując uliczkami osiedlowymi, z kolorowymi kwiatami 🥀🌼💐 i tabliczkami, dzieci skandowały hasła ekologiczne nawołujące do szanowania szeroko rozumianej przyrody. Dzień Ziemi, to czas kiedy ludzie na całym świecie łączą siły by uświadomić wszystkim, że o przyrodę trzeba dbać. Nasze przedszkolaki doskonale wiedzą co należy robić i jakie zachowania promować by chronić to czym Matka Ziemia obdarzyła ludzkość. Najstarsze grupy włączyły się także w akcję „Sprzątania świata” dając tym samym świadectwo szacunku i poszanowania dla przyrody najbliższego otoczenia. Mamy nadzieję, że piękne, ekologiczne tabliczki rozmieszczone w różnych miejscach dzisiejszego przemarszu, oraz przykład starszaków jako ekoprzyjacioł natury sprawią, że i inni pójdą w ślad za nami.

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią (…) utrzymując ją w czystości i szczęściu.”
/autor nieznany/