INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy rodzice, bardzo proszę o wysyłanie dokładnie odliczonej kwoty za przedszkole (bez zaokrąglania do pełnej kwoty) ponieważ każdy grosz musimy zwracać z powrotem. Proszę także przestrzegać terminu płatności do 15 dnia każdego miesiąca.
Dyrektor Przedszkola