Przedszkole w Węgierskiej Górce

Przedszkole w Węgierskiej Górce zostało założone w 1959r. Znajduje się na terenie malowniczej Gminy Węgierska Górka, która liczy około 15 tyś. mieszkańców. Gmina posiada dobre zaplecze rekreacyjno-turystyczne, a jej głównymi atrakcjami są odmienne od reszty kraju klimat i piękno górskiej przyrody. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Węgierska Górka.

Budynek Przedszkola usytuowany jest w korzystnym miejscu sołectwa z dala od ruchliwej ulicy głównej. Otoczony jest dużym zielonym terenem , w którym umieszczony jest ogród przedszkolny wraz z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci. Ogród jest zielony, przestrzenny, wyposażony w bezpieczny, atestowany sprzęt ogrodowy, sprzyjający zabawom na świeżym powietrzu. W sąsiedztwie posesji znajduje się budynek Szkoły Podstawowej oraz duże boiska sportowe (szkolne i wiejskie), z których także korzysta przedszkole.

Przedszkole jest placówką 5–oddziałową, w tym 4 oddziały 9-godzinne i 1 oddział 5-godzinny wynajmujący salę w budynku Szkoły Podstawowej. Oddziały dzieci zróżnicowane i zbliżone wiekowo. Sale przestrzenne, słoneczne, dobrze wyposażone w nowoczesne meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki. Są funkcjonalne i bezpieczne dla dzieci.

W przedszkolu pracuje 10 nauczycieli i 4 pracowników obsługi technicznej. Cała kadra administracyjno-obsługowa oraz personel pedagogiczny tworzą przyjazną i życzliwą atmosferę współdziałania, opartą na wypracowanym kodeksie etyki zawodowej.