Innowacja pedagogiczna w grupie „Pszczółki”

Innowacja pedagogiczna w grupie „Pszczółki”

W roku szkolnym 2022/2023 w grupie „Pszczółki” prowadzono innowację pedagogiczną pt. „Wesoła matematyka z klockami NEMI”

Niniejsza innowacja opierała się na wykorzystywaniu przystępnych ćwiczeń mających na celu uatrakcyjnienie dzieciom procesu zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszym życiu.
Klocki NEMI to pomoc dydaktyczna autorstwa Nemezjusza Cywińskiego, która pomaga wprowadzić dzieci w świat matematyki poprzez wielozmysłowe doświadczanie jej. Dzięki ich wykorzystaniu dzieci otrzymują obrazową reprezentację poszczególnych liczb zmierzającą ku wytworzeniu ich reprezentacji umysłowej. Klocki Nemi można jednocześnie dotknąć i swobodnie nimi manipulować dostarczając tym samym większej ilości wrażeń.
Klocki stworzone są w systemie szóstkowym (uwzględniając 0), natomiast można w uproszczeniu powiedzieć, że jest to system piątkowy. To swego rodzaju odzwierciedlenie dłoni
System NEMI opiera się na metodzie wielozmysłowej. Używane w niej klocki działają na wzrok i dotyk. System jednocześnie pozwala stymulować wiele funkcji poznawczych i umysłowych. Wpływa także na dobre i efektywne nauczanie, buduje mocny fundament do dalszej nauki, stanowi dobrą zabawę, zachęca do dokonywania autokorekty, do poszukiwań i doświadczeń. Dodatkowo ma charakter integracyjny. W codziennej pracy z dziećmi Klocki NEMI spełniały wiele cennych
i bardzo ważnych funkcji, między innymi:
• uczyły logicznego myślenia,
• integrowały dzieci podczas wspólnej pracy,
• rozwijały motorykę małą i dużą,
• rozwijały koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową (bardzo ważną funkcję do kształtowania dalszego prawidłowego funkcjonowania, a także nabywania umiejętności i wiadomości),
• ćwiczyły proces analizy i syntezy wzrokowej,
• rozwijały orientację przestrzenną i na płaszczyźnie,
• doskonaliły umiejętność spostrzegania,
• uczyły umiejętności porównywania i wnioskowania,
• ciekawie wprowadziły w świat dodawania i odejmowania.

Proponowana innowacja charakteryzowała się organizacją zajęć z wykorzystaniem klocków NEMI. Klocki były dostępne dla każdego dziecka i mogły być wykorzystywane w dowolnej części dnia – w zależności od predyspozycji podopiecznych. Zajęcia prowadzone były etapami, z których każdy koncentrował się na nauczaniu konkretnych umiejętności matematycznych, a stopień zaawansowania był systematycznie zwiększany.
W oparciu o rozmowy indywidualne z dziećmi oraz zajęcia, podczas których sprawdzone zostały ich umiejętności można stwierdzić, iż prowadzona innowacja przyczyniła się do:

• wyeliminowania trudności związanych z rozumieniem matematyki na etapie edukacji początkowej,
• doskonalenia umiejętności przeliczania, dodawania, odejmowania, porównywania itp.,
• ukazania matematyki w nowym świetle,
• tworzenia chęci do samodzielnego odkrywania zależności
i prawidłowości,
• budowania świadomości w uczeniu się matematyki,
• rozwoju obszarów, służących pełnemu funkcjonowaniu istoty ludzkiej (wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa oraz sprawność rąk).
• nauki logicznego myślenia.

Elżbieta Gawlas