POCHÓD Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI?

POCHÓD Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI?

Święto Ziemi jest wyjątkowym dniem, który przypomina nam, że musimy dbać o środowisko ? Dlatego tak ważne są działania związane z jego ochroną. W związku z tym nasze przedszkolaki wzięły udział w ekologicznym pochodzie uliczkami osiedla z transparentami, kwiatami? promującymi zachowania ekologiczne. Poruszając się w kolumnie, dzieci śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej oraz skandowały hasła „Szanuj zieleń”, „Dbaj o środowisko”, „Chroń przyrodę”. Zorganizowanie pochodu miało na celu zaszczepić proekologiczne postawy już od najmłodszych lat, w nadziei, że przyniesie to pozytywne efekty?
Opr. Lucyna Dziedzic