??Sprzątanie na powitanie wiosny!??

??Sprzątanie na powitanie wiosny!??

W dniu dzisiejszym tj.08.04.br. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji ?„Sprzątanie na powitanie wiosny!”?zorganizowanej przez Wójta Gminy Węgierska Górka. Dzieci pełne zapału, zaopatrzone w rękawiczki oraz worki na śmieci, jak również w narzędzia ogrodnicze sprzątały teren wokół przedszkola. Zbierały śmieci, grabiły trawnik oraz zamiatały taras.?☘️
Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z wielkim przejęciem. BRAWO PRZEDSZKOLAKI!!!❤
Po skończonej pracy trochę zmęczone ale zadowolone z wykonanego zadania bawiły się bezpiecznie w czystym ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach.
Opr. Władysława Szczotka