Dyrektor Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce ogłasza:

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ OD 01.03.22 r DO 25.03.22 r. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

Roczniki, które mogą składać wnioski to: 2016, 2017, 2018, 2019 DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJACE DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WYPEŁNIAJĄ POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W TERMINIE OD 01.03.22 r DO DNIA 04.03.22 r
(druki u wychowawców).

Pobrane wnioski i potwierdzenia woli należy zwrócić w wyznaczonym terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski i deklaracje oddane po terminie lub wypełnione błędnie nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną. Pierwszeństwo w czasie zapisów mają dzieci zameldowane w Węgierskiej Górce. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia dla Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce informuje, że oświadczenia o zatrudnieniu budzące wątpliwość komisji będą weryfikowane w Urzędzie Skarbowym.

Pliki do pobrania znajdują się w zakładce: REKRUTACJA 2022/2023 (w prawym górnym rogu strony internetowej).